Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 
  Thông báo
Thông báo v/v nhận bằng Tốt nghiệp hệ Cao đẳng
Thông báo nghỉ lễ
Thông báo nghỉ học
Danh sách các lớp HP có SV tham gia học GDQP đợt 3
Danh sách các lớp học GDQP đợt 2
Thông báo nhận thẻ sinh viên liên kết lần 3 của SV khóa 2013
  Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh năm 2013
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (NV3)
Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2012
Danh sách trúng tuyển NV bổ sung (NV2) năm 2012
Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung năm 2012
  Lịch thi học kỳ
Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ I/2013-2014
Lịch và danh sách thi các HP thay thế khóa luận
Lịch thi học kỳ I/2013-2014
Lịch và danh sách thi cuối kỳ đợt 2
Danh sách và thời khóa biểu các lớp kỳ hè 2012-213
Lịch và danh sách thi học kỳ II/2012-2013
  Kế hoạch đăng ký
Kế hoạch đăng ký bổ sung đợt 3 học kỳ II/2013-2014
Thông báo thay đổi thời gian đăng ký lần 2
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013
Thời gian đăng ký lần 2 học kỳ II năm 2012-2013
V/v đăng ký học phần thay thế khóa luận học kỳ 1 năm 2012-2013
  Thông tin đào tạo
Chương trình thực tập dành cho sinh viên
Danh sách SV dự kiến đủ ĐK xét học bổng học kỳ II/2012-2013
Về việc xét TN học kỳ I năm học 2012-2013
V/v học giáo dục quốc phòng đợt 2 dành cho SV khóa 2012
Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khóa K34 vả cao đẳng 08,09
Thông báo nhận thẻ sinh viên
  Quy chế đào tạo tín chỉ
Quy định v/v đăng ký học theo tín chỉ
QĐ ban hành quy định, tổ chức thi kết thúc học phần và thi TN
Quy định chuẩn tiếng anh đầu ra cho sinh viên cao đẳng
Qui chế đào tạo tín chỉ năm 2013
Qui định về tạm dừng và thôi học
Qui định v/v tổ chức kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
  Học bổng
Danh sách nhận học bổng học kỳ I năm 2012-2013
Danh sách sinh viên đủ đk xét học bổng HK I/2012-2013
V/v xét trao học bổng của học viện Anh ngữ EQUEST tại Đà Nẵng
Về vấn đê học bổng học kỳ II năm học 2011-2012
Danh sách SV đủ đk được xét học bổng học kỳ 2 năm học 2011-2012
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :