Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 
TIN ĐÃ ĐƯA
Kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2018-2019(04/06/2018)
Đăng ký lần 2 học kỳ hè năm 2018(21/05/2018)
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ HỌC KỲ HÈ năm học 2018(03/05/2018)
Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện các môn học không mở trong kỳ II (2017 - 2018)(08/12/2017)
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018(04/12/2017)
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018(12/05/2017)
Mở 2 lớp học phần trong hè của chuyên ngành Dịch vụ pháp lý(08/05/2017)
Kế hoạch đăng ký hè năm 2017-2018(21/03/2017)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi Thực tập Tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017(11/01/2017)
Kế hoạch đăng ký học kỳ II năm học 2016 - 2017(06/12/2016)
Mở lại lớp Kinh tế du lịch, Ngữ pháp nâng cao trong kỳ 1 năm học 2016-2017(26/08/2016)
Mở lớp học phần Biên dịch 1 - kỳ 1 năm học 2016-2017(15/08/2016)
Mở lớp học phần Phiên dịch 1 (Tiếng Anh du lịch) và Biên dịch 1 (Tiếng Anh du lịch)(11/08/2016)
Đăng ký học 1 học phần cải thiện (học lại) trong quá trình đi thực tập kỳ 1 2016-2017(05/07/2016)
Mở lớp học phần Quản trị sản xuất (3TC) học kỳ 1 năm học 2016-2017(08/06/2016)
Thời gian đăng ký các môn học thay thế khóa luận kỳ 1 năm học 2016-2017(03/06/2016)
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017(13/05/2016)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2015-2016(04/04/2016)
Mở đăng ký bổ sung kỳ 2 năm 2015-2016(22/12/2015)
Nhắc nhở việc đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(17/12/2015)
Kế hoạch đăng ký học Học kỳ II năm học 2015-2016(02/12/2015)
Kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2015-2016(22/05/2015)
Kế hoạch đăng ký học học kỳ hè năm học 2014 - 2015(17/04/2015)
Kế hoạch đăng ký học tín chỉ kỳ I/2014-2015(20/06/2014)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014(08/05/2014)
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014(19/12/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013(09/05/2013)
Thời gian đăng ký học đợt 3 học kỳ I năm học 2012-2013(14/08/2012)
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :