Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện các môn học không mở trong kỳ II (2017 - 2018)(08/12/2017)
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018(04/12/2017)
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018(12/05/2017)
Mở 2 lớp học phần trong hè của chuyên ngành Dịch vụ pháp lý(08/05/2017)
Kế hoạch đăng ký hè năm 2017-2018(21/03/2017)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi Thực tập Tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017(11/01/2017)
Kế hoạch đăng ký học kỳ II năm học 2016 - 2017(06/12/2016)
Mở lại lớp Kinh tế du lịch, Ngữ pháp nâng cao trong kỳ 1 năm học 2016-2017(26/08/2016)
Mở lớp học phần Biên dịch 1 - kỳ 1 năm học 2016-2017(15/08/2016)
Mở lớp học phần Phiên dịch 1 (Tiếng Anh du lịch) và Biên dịch 1 (Tiếng Anh du lịch)(11/08/2016)
Đăng ký học 1 học phần cải thiện (học lại) trong quá trình đi thực tập kỳ 1 2016-2017(05/07/2016)
Mở lớp học phần Quản trị sản xuất (3TC) học kỳ 1 năm học 2016-2017(08/06/2016)
Thời gian đăng ký các môn học thay thế khóa luận kỳ 1 năm học 2016-2017(03/06/2016)
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017(13/05/2016)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2015-2016(04/04/2016)
Mở đăng ký bổ sung kỳ 2 năm 2015-2016(22/12/2015)
Nhắc nhở việc đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(17/12/2015)
Kế hoạch đăng ký học Học kỳ II năm học 2015-2016(02/12/2015)
Kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2015-2016(22/05/2015)
Kế hoạch đăng ký học học kỳ hè năm học 2014 - 2015(17/04/2015)
Kế hoạch đăng ký học tín chỉ kỳ I/2014-2015(20/06/2014)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014(08/05/2014)
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014(19/12/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013(09/05/2013)
Thời gian đăng ký học đợt 3 học kỳ I năm học 2012-2013(14/08/2012)
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :