Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
Hướng dẫn về việc đăng ký học kỳ I Năm học 2012-2013(09/07/2012)
Trong thời gian đăng ký, nếu hệ thống bị nghẽn mạng thì sinh viên nên đăng ký sang địa chỉ http://cep.edu.vn:1081 để tránh trường hợp hệ thống bị quá tải
 
TIN ĐÃ ĐƯA
Kế hoạch đăng ký học tín chỉ kỳ I/2014-2015(20/06/2014)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014(08/05/2014)
Kế hoạch đăng ký bổ sung đợt 3 học kỳ II/2013-2014(13/01/2014)
Thông báo thay đổi thời gian đăng ký lần 2(06/01/2014)
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014(19/12/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013(09/05/2013)
Thời gian đăng ký lần 2 học kỳ II năm 2012-2013(21/12/2012)
V/v đăng ký học phần thay thế khóa luận học kỳ 1 năm 2012-2013(06/11/2012)
Đợt đăng ký học kỳ I năm học 2012-2013 cuối cùng(20/08/2012)
Thời gian đăng ký học đợt 3 học kỳ I năm học 2012-2013(14/08/2012)
Về việc điều chỉnh giáo viên các học phần thuộc khoa Kế toán(15/07/2012)
Thời gian đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2012-2013(13/07/2012)
Thời gian dự kiến đăng ký học kỳ I năm học 2012-2013(06/07/2012)
Về việc đăng ký hoc kỳ hè(16/05/2012)
Về việc đăng ký học các môn thay thế KL(19/04/2012)
Về việc đăng ký học các môn học thay thế khóa luận(17/04/2012)
Về việc hướng dẫn đăng ký học tín chỉ(16/12/2011)
Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ trên mạng(17/02/2009)
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :